Velkommen til CXP

 

Spesialist på industrilim-, slipesegmenter-, forbruk til grafisk- og betongindustrien. 

 

X-pressClub web

Fordelsklubben for våre kunder. Les mer herAlt hva du behøver vite om smeltelim

TackEt vanlig emballasje smeltelim inneholder:

 • PARAFINVOKS/MICROVOKS 30% - Gjør limet tynt, ikke trådtrekkende og lett og påføre med dyser.
 • PLASTPOLYMER/ EVA 30% - Dette er limet i blandingen.
 • HARPIKS 40% - Gjør limet klebrig, "Hot-tack".
 • ANTIOKSYDANTER 0,3% - Gjør at limet tåler langvarig oppvarming.
 • For å oppnå spesielle egenskaper kan limene være bygget opp på andre råvarer, for eksempel: GUMMI - POLYESTER - POLYAMID - POLYURETHAN - SYNTETISKE ELLER NATURLIGE HARPIKSER - PARAFINVOKS ELLER MICROVOKS.

 

 

GENERELT

Pass alltid på at lim av forskjellig oppbygning ikke blandes i limanlegget. Dette kan tette hele limsystemet. Limene kan reagere med hverandre og kan bli til gele som ikke lar seg smelte.

Hotmelt bør ikke utsettes for temperaturer over 220 °C

Få alltid en bekreftelse fra limleverandør at limene er blandbare før et evt. limskifte.

 

HELSE, RISIKO OG SIKKERHET

 • Ordinære smeltelim avgir en del avgasser ved høy varme. Ved temperaturer over 250 °C er avgassene ubehagelige, pga at det skjer en kjemisk reaksjon. Avgassene ved vanlige temperaturer under 200 °C er ikke skadelige. Ved lengre tids innånding vil slimhinnene bli angrepet, og en vil føle seg "tørr" i halsen. Dette skyldes at dampen fra parafinvoksen begynner å avdampe ved ca 100 °C og legger seg på slimhinnene. Det bør derfor unngås å stå over limdamp.

 

 • Lukten skyldes at parafinvoks dampen tar med seg sporer av harpiks, som kan lukte svært så forskjellig. Noen lukter kraftig som i en del lim som tåler høye temperaturer, og noen lukter nesten ingen ting som i vår nye høy-kvalitets range.

 

 • Limtanken bør ikke holde mer enn 150 - 160 °C. Ved vanlig eller stort forbruk bør limtanken være så full som mulig. Legg merke til at det er veggene over limnivå i tanken som blir brun pga avdamp som svir seg.

 

 • Ved lite forbruk av lim bør nivået i tanken være lavt.

 

 • Varmeelementene ligger i bunnen av tanken, og limet pumpes fra bunnen slik at det alltid er det varmeste limet som blir brukt. Det kan være så mye som 25 °C forskjell fra bunnen til toppen i limtanken. Er det 160 °C i bunn er det ofte ikke mer enn 135 °C på overflaten. Da vil avdamping og røyk være svært beskjeden.

 

 • HMS datablad skal alltid være tilgengelig.

 

HOTMELT UNDER HØYT TRYKK OG HØY TEMPERATUR.

 • Utstyret skal være merket.
 • Unngå kontakt med tanklokk, pumpe, fordelingsblokk og limpistol. Fare for brannsår.
 • HMS DATABLAD PKT 8: Bruk alltid varmebestandige hansker og briller ved arbeid med lim/limutstyr.
 • Varmebestandige hansker og briller bør være tilgjengelig ved alle limanlegg.
 • Er uhellet først skjedd med varmt lim på huden må brannsåret så raskt som mulig avkjøles under rennende kaldt og rent vann. Fjern ikke limet fra huden da limet fungerer som et sterilt kompress.
 • Brannsår vil i mange tilfeller etterlate stygge arr i huden, Kontakt derfor alltid lege.
 • Ved brann i limanlegg, bruk passende brannslukningsmiddel som pulver eller CO2, kulldioksyd.
 • Bruk ikke vann.
6 VIKTIGE BEGREP

ÅPEN TID Dette angis gjerne i sekunder og er den maksimale tiden fra påføring til sammenføyning. Vanligvis mellom 2 - 10 sek. for lim til pakkemaskiner. Tapelim har lang åpentid. (1-2 min).

VISKOSITET Dette angir hvor tykt/tynt flytende limet er. Høy viskositet er tyktflytende. La oss si at vann er på 10 mPas, melk er på 50mPas og fløte er på 100 mPas. Et vanlig emballasje hotmelt ligger på ca 800 mPas

PÅFØRINGSTEMPERATUR Vanligvis mellom 150 og 180 °C. Det finnes nå også en del lavtemperatur lim som skal brukes ved 130 °C. Tapesmeltelim bør ikke brukes over 165 °C. Det er viktig å følge leverandørens anvisning for å unngå kjedelige overraskelser.

POTLIFE Limene testes vanligvis i 100 timer v/175 °C. Limene skal da ikke endre seg slik at de påvirker lime- eller påføringsegenskapene.

MOTHOLD Mothold i pressonen er helt avgjørende for et godt limresultat. Da penetrerer limet godt inn i pappen. Dårlig mothold gjør at limet ikke blir presset ut og av den grunn vil limet holde seg lengre varmt. Opplever da at klaffene som er limt spretter opp igjen.

PRESSTID. Presstiden er også et viktig begrep i limingen. Presstiden varierer alt i mellom ca. 1 sek. til 10 sek. eller mer i vanlige pakkemaskiner. Presstiden er også med i vurderingen av valg av limtype.

ANDRE VIKTIGE BEGREP

Pappkvaliteter - Vi opplever at liming av papp i dag ikke er like enkelt som før. Det er mange forskjellige pappkvaliteter fra de ulike papp leverandørene.

Returfiber - En utfordring for limprodusentene. Det har vært en klar trend at mer og mer papir og kartong gjenbrukes for å bli råvare for papir og kartongprodusentene.

Årsaken til vanskelig limbare fibre kan i hovedsak deles i 3 områder.

 1. Returfiber er ofte mye kortere enn jomfruelig fiber. Dette leder til et tettere materiale som er vanskeligere å lime. Høy fyllingsgrad i papiret forsterker denne effekten.
 2. Minsket styrke i papir/kartong som er et resultat av returfiber og fyllmiddel, gjør at limet må forankre seg dypere for å oppnå nødvendig holdfasthet i limfugen.
 3. Anvendelsen av hydrofobiske kjemikaler for å gjøre papiret og kartongen vannavvisende, for eksempel "AKD" har også en begrensende faktor.

AKD, som er et vokslignende kjemikalie er i seg selv hydrofobt og er nesten umulig å få lim til å feste på. Overdosering av AKD, som forekommer ofte i retursystemet begrenser limets adhesjon til papiret. Trykkfarge og lakkerte overflater medfører at limet ikke trenger igjennom og inn i fibrene i pappen. Her må leverandøren derfor spare ut for limpunktene.

AHRENIUS LOV

HVOR HØY TEMPERATUR TÅLER LIMET, OG HVOR LENGE.

Følgende tabell gir en illustrasjon på hvor mye små temperaturvariasjoner kan gjøre

 • 150 °C 200t
 • 160 °C 100t
 • 170 °C 50t
 • 180 °C 25t
 • 190 °C 12t
 • 200 °C 6t

Det er stor forskjell på 190 °C og på 150 °C i limtanken. 190 °C vil gi røk - lukt og ubehagelige avgasser, og limet vil kanskje ikke tåle mer enn 12 t oppvarming før det blir ødelagt. Ved 150 °C vil limet kunne stå i 200 t og det vil ikke være merkbar røk eller lukt.

VIKTIG: Husk å slå av limutstyret når det ikke er i bruk. Dette for å spare både lim og limutstyr fra forringelse av kvaliteten. Ved kortere stopp (6-10 timer) senk temp.

HVA BETYR TERMISK STABILITET

Hovedargumentet for et bra forpakningslim er limets gode TERMISKE STABILITET. Dvs. at limet tåler oppvarming over lang tid uten å miste sine egenskaper.

TERMISK NEDBRYTING: Hva skjer med smeltelim når det varmes opp over anbefalt temperatur, eller når limet står lenge i oppvarmet tilstand?

Som tidligere vist består smeltelim av tre hovedkomponenter:

VOKS (viskositetsregulator) EVA (bindemiddelet) HARPIKS (adhesjonforsterker)

VOKSEN begynner å fordampe ved høye temperaturer, og siden voks regulerer viskositeten ned på limet, vil dette bli tykkere.

EVA som er bindemiddelet i limet nedbrytes til ulike hydrokarboner og limets egenskaper forandres radikalt. EVA-delen er imidlertid ganske robust, og først etter hard "mishandling" nedbrytes denne.

HARPIKSEN er sterkt utsatt. I kontakt med oksygen oksyderer harpiks raskt ved høye temperaturer. Dette fenomenet kan ses ved at limet mørkner over tid, og til slutt vil limet bli sprøtt og nesten uten tack. Det som i anlegg oppfattes som kokspartikler stammer hovedsakelig fra harpiksandelen i et smeltelim.

HVA GJØR MAN FOR Å MOTVIRKE UØNSKET FORANDRING AV SMELTELIM VED OPPVARMING?

Der er flere virkemidler som blir brukt for å hindre nedbryting av smeltelim. Først og fremst blir limet under produksjon tilsatt såkalt antioksidanter. Dette stoffet hindrer de enkelte bestanddelene i smeltelimet i opptaket av oksygen og dermed forsinke nedbrytningsprosessen.

Harpikstype og kvalitet som blir brukt er også helt avgjørende. Syntetiske harpikser tåler vanligvis høyere temperaturer enn naturlige.

Smeltelim gjennomgår en test ved 175 °C i hundre timer. På denne tiden skal ikke viskositeten eller limegenskapene ha forandret seg nevneverdig, og disse limene må betegnes som termiske stabile.

NEVNES IGJEN: Senk temperaturen ved lengre tids stopp og slå av anlegget når det ikke er i bruk.

HVA MÅ VI PASSE PÅ ?
 • Kald trekk fra vindu og dør, eller lekk luftslange ved pistolene vil gi trådtrekking og dårlig liming.
 • Limpistolene skal ha kortest mulig avstand til det som skal limes. Dette for å minske trådtrekking og få en best mulig påføring.
 • Kasser og esker som skal limes må ikke lagres kaldt. De må i tilfelle kondisjoneres før de limes. Kalde kasser gjør at limet avkjøles for raskt, og det gir dårlig inntregning i pappen.
 • Er limforbruket stort bør tank, slange og pistol ha samme temperatur. Ellers klarer ikke slange og pistol å varme opp limet raskt nok.
 • En løser ikke et limproblem med å øke eller senke temperaturen på limet, eller øke lim mengden utover anbefalt mengde, men en kan over en kort periode løse et akutt problem. Det er imidlertid viktig at problemet løses ved at det byttes til en limtype som er bedre egnet til formålet.
 • Jevn arbeidstemperatur gir best resultat. Fyll heller etter lim ofte og lite enn sjelden og mye.
 • Hold emballasjen med smeltelim lukket for å unngå støv, fuktighet og lignende. Urenheter vil før eller siden gi dysetetting eller redusert mengde med lim og dermed påvirke limingskvaliteten.
 • Må trykket på pumpa økes for å opprettholde lim mengden kan det være et tegn på at filtrene er i ferd med å tettes.
 • Rutinevedlikehold på limutstyret bidrar til en problemfri produksjon.
 • Nytt personell må få en viss opplæring.
 • Husk at smeltelimet holder over 150 °C og kan gi alvorlige brannskader.
 • Steng derfor alltid av lufttrykket til pumpa når det utføres service, til og med når det skiftes limdyser.
 • En stempelpumpe kan ha et utvekslingsforhold opp til 1:16. Med andre ord: 1 bar trykk inn på pumpa er 16 bar trykk ut av pumpa.
 • Bruk smeltelimet ved anbefalt temperatur. Lengre perioder i oppvarmet tilstand uten forbruk, og oppvarming over anbefalt temperatur vil påvirke limets egenskaper og gi en dårlig liming.
HVORDAN REGNE UT LIMFORBRUKET ?

Husk at limstrengen bør presses ut til 3 ganger den påførte bredde.

Limstreng bredde gr/meter streng

1 mm                        0,4 - 0,6

1,5 "                         0,8 - 1,2

2,0 "                         1,4 - 1,6

2,5 "                         2,2 - 3,5 ( vanligste mengde)

3,0 "                           3,5 - 3,8

Tar vi en pris på smeltelim på kr. 25,- pr kg, og en standard emballasjekasse som bruker 0,5 meter med 2,5 mm limstripe.

0,5 meter x 2,5 mm = 1,25 gram x 25 kr pr kilo dividert på 1000 (for å få gram) = kr. 0,03 pr. kasse

PS ! Vår høykvalitets range har en egenvekt som er 15 % lavere.

Skrevet av Hans Myhre.