Kasjeringslim for hel-og stripeliming...

fujifilm

 

 

Laminering med dispersjonslimGluestar 5.71 - Kasjeringslim for hel-og stripeliming på kartong og papp. Treg lukketid - 5 minutter. Visc: 2000 mPas. Meget godt egnet for Laminamaskiner, Tünker, Stock og lignende maskiner. Enkel rengjøring med vann. Leveres i 30 kilos eller 1060 kg cont. Egenskapene på Gluestar 5.71 gir en meget bra flyt. Spesielt ved store formater er det viktig at limet raskt fordeler seg langs valsene. Limet re-emulgerer bra samt at den tørre limfilmen er myk hvilket gjør det lettere mekanisk å ta bort. På enkelte appliseringer som puslespill og laminering av massiv papp er det viktig med en fleksibel limfilm. Dette gir minimal slitasje på stanseverktøyet og et bedre limresultat. 

Gluestar 5.72 - Kasjeringslim for hel-og stripeliming på kartong og papp. Medium lukketid - 3 minutter. Visc: 3250 mPas. Meget godt egnet for eldre Tünker, Jagenberg og Laminamaskiner. Lav sprutfaktor. Ingen skumming. Enkel rengjøring med vann. Leveres i 30 kilos eller 1060 kg cont